Po stopách duchovní kultury

Návštěva chrámů a poutních míst zprostředkuje pohled na výjimečnou historii duchovního života střední Evropy. Za tichou monumentalitou památek je skryt bouřlivý střet duchovních ideí.
Sto metrů vysoká věž dómu svatého Václava v Olomouci, rozsáhlý poutní areál na Hostýně, do detailu propracovaná architektura chrámu na Zelené hoře i Velehrad, symbol dialogu východní a západní křesťanské tradice, uchvacují turisty svou vznešeností a přinášejí také cennou inspiraci.

Vyhledat program

Speciální tematické programy

Milovníci motoristických závodů, cykloturisté, znalci vín a další jistě přivítají doporučené akce a návštěvu výjimečných lokalit jejich oblasti zájmu.

Školní výlety

Poznávací, zábavné i adrenalinové - tipy na výlety pro školy nebo i pro party či rodiny s dětmi...

Za klenoty kultury a architektury

Seznamte se skvosty světového významu, naleznete je nejen v Praze.

Po stopách duchovní kultury

Návštěva chrámů a poutních míst zprostředkuje pohled na výjimečnou historii duchovního života střední Evropy.

Pro milovníky gastronomie

V programech zaměřených na poznání tradiční gastronomie nechybějí návštěvy pivovarů, likérek, vinných sklepů či výroben sýrů.

Pro odpočinek a relaxaci

V oblasti lázeňských procedur patří Česko k velmocem, mnohé světově používané metody vděčí za svůj vznik a rozvoj lékařům z Čech a Moravy.
Integrovaný operační program
Realizace web studio dat