Výlet do Valašských Klobouk, Horní Lidče a okolí

období: leden - prosinec
Minimální počet účastníků: 10
poznávací: 5 - nejlepší
církevní: 3 - dá se použít
pěší turistika: 3 - dá se použít
za kulturou: 3 - dá se použít
 
Příjezd do obce Horní Lideč, která se dnes pyšní unikátním mechanickým betlémem s celoročním provozem, www.betlemhornilidec.cz.
Betlémská scéna je umístěna na ploše 170 m2, z toho samotný betlém má plochu 50 m2. V betlému je osazeno asi 220 figur, z toho 65 pohyblivých, více jak 100 vyřezávaných staveb. V betlému je možné shlédnout mimo jiné dřevořezby čtyřiceti nejzajímavějších míst Zlínského a Trenčínského kraje, například Hostýn, Velehrad, hrad Buchlov, zámek Vsetín, Buchlovice, Radhošť, Trenčínský hrad, zámek Bojnice atd. Část betlému je vyhrazena také dřevěným stavbám z Horní Lidče. Velkým lákadlem jsou pohyblivé figurky, jejichž prostřednictvím v betlému ožívají stará řemesla a zvyky. Součástí expozice betlému je, kromě vyřezávaných dřevěných postaviček a architektur, filmový snímek, který byl pro tento účel natočen. Návštěvníkovi přibližuje nejzajímavější historické momenty, události, zvyky, stará původní řemesla tak, jak se v průběhu staletí vyvíjel život v česko-slovenském pomezí. V průběhu filmové projekce jsou osvětlovány jednotlivé monumenty betlému, o kterých se v daném momentu ve filmu hovoří. Podmanivá hudba včetně doprovodného slova dotváří výjimečnou atmosféru betlémského příběhu o narození Ježíška. Při stavbě betlému byl kladen velký důraz na vytvoření zajímavého prostoru, ale také příjemné atmosféry, která divákovi umožňuje prožít hluboký duchovní zážitek. Tím je betlém charakteristický a mimořádný.
Provoz betlému: Betlém je pro veřejnost otevřen každý den mimo pondělí, vždy dopoledne 10:00 - 12:00 hod a odpoledne 13:00 -16:00. V případě zájmu větších skupin možnost individuální prohlídky či promítání na základě telefonické objednávky. Celková doba návštěvy betlému je 1,5 hodiny. Kapacita hlediště je 45 míst, proto doporučujeme rezervovat si prohlídku telefonicky. Přestože od zpřístupnění uplynulo teprve několik měsíců, viděly ho už tisíce návštěvníků. Přijeli se na něj podívat turisté z Mexika, Kanady, Japonska, Slovenska či Velké Británie.

Následuje odjezd do dalších míst s možností těchto aktivit:

Valašské Klobouky
- Červený dům, postavili jej roku 1781 soukeničtí mistři bratři Tomaštíkovi. Dům je součástí muzea a v jeho interiérech z 19. století je prezentováno nejslavnější kloboucké řemeslo soukenictví spolu s plátenictvím a barvířstvím. Vidět zde můžete nejen dobové zařízení světnice či černé kuchyně, ale poznáte také výrobní postupy zmíněných řemesel. Korýtko, které vyčnívá z jedné stěny domu, a tradiční červená barva fasády daly vzniknout legendě, že v domě bydlel kat a korýtkem prý vytékala krev popravených. Korýtko ovšem sloužilo pouze k vylévání splašků z kuchyně. www.muzeum-valasskeklobouky.cz

Valašské Klobouky
- Dřevěnice. Nedaleko Červeného domu směrem na Brumov stojí několik cenných lidových staveb z konce 18. a počátku 19. století. Dřevěnice někdejšího klobouckého předměstí dokreslují představu o životě města. Soukenickou ulicí, která je rovnoběžná s náměstím, se projde k budově gymnázia, odkud se již nabízí výhled ke kostelu. Dřevěnice každoročně ožívají především při proslulém Valašském mikulášském jarmeku. Konají se zde kurzy řemesel - kurz tkaní, výroby rukavic na formách, výroby slaměnek a další. dřevěnice (Roubený dům č. p. 7). www.muzeum-valasskeklobouky.cz

Naučná stezka Královec
Z Valašských Klobouk na Královec vede zajímavá naučná stezka, vhodná pro svou nenáročnost i pro školy nižších stupňů. Na trase dlouhé 7 km je 10 velkých a 2 malá naučná zastavení s informacemi o bělokarpatské krajině, chráněných územích, vzácných rostlinách a živočiších, kteří zde žijí, ale nechybí ani zmínka o tradicích a lidových zvycích. Na konci dojdete k rozhledně na Královci, postavené v nadmořské výšce 655 m. Pokud vystoupáte na vyhlídkovou plošinu ve výšce 19 m nad terénem, otevře se vám pohled na celou příhraniční krajinu, uvidíte Povážský Inovec, Velkou Javořinu aj., a to i za snížené viditelnosti. Rozhledna je přístupná celoročně. Nejsnadnější volba je vyvézt se vaším autobusem k rekreačnímu středisku Královec a odtud již jen přes rozhlednu Královec z kopce dolů dojdete do Valašských Klobouk.

Rozhledna na Čubově kopci
- 16 m vysoká rozhledna se nachází 1,5 km východně od obce Francova Lhota. www.francovalhota.cz

Hrad Brumov
Středověký královský hrad, který v minulosti střežil obchodní cestu z Moravy do Uher. V původních sklepeních a sýpkách expozice o historii hradu a osudech místa. Stálá expozice o životě lidí pod brumovským hradem. Pravidelné tématické výstavy, besedy a jarmarky lidových řemesel. http://hrad.brumov-bylnice.cz

Ploština - Národní kulturní památník
V dubnu 1945 byla osada za přechovávání a podporu partyzánů vypálena německými okupanty, uhořelo 24 obyvatel. Památník obětem tragédie připomíná i kaple se jmény zavražděných. Expozice o historii protifašistického odboje, www.muzeum-zlin.cz

EnviCentrum Vysoké Pole
- zaměřuje svojí činnost na člověka jako hlavního tvůrce krajiny. Cílem je odbornou i laickou veřejnost seznamovat prostřednictvím různě zaměřených programů s touto problematikou. EnviCentrum Pro krajinu Vysoké Pole nabízí řadu výukových programů pro všechny stupně ZŠ. Výukové programy mohou probíhat ve vnitřních prostorách EnviCentra i v terénu. Důležité je vybavit se do terénu vhodnou obuví a oblečením. Základní délka programu je 1,5 hodiny. Po domluvě lze program upravit dle individuálních potřeb, případně obohatit o doplňkové aktivity (prohlídka Envicentra a přilehlého hospodářství, procházka po Cestě zdraví atd.). Nabízí se i zajištění občerstvení nebo obědů. Nabídka výukových programů pro 2. stupeň základní školy má např. tyto programy: Rozmanitost kolem nás, Mozaika přírody u nás, Řemesla dříve a teď Tradice Bílých Karpat, Modelování krajiny, Valašsko, historie, ovce, Lesní čarování. Aktivity jsou vázány na určité roční období. O tomto omezení se můžete informovat telefonicky či e-mailem, www.prokrajinu.eu

Valašské Klobouky a jejich okolí jsou součástí Bílých Karpat, biosférické rezervace UNESCO. Od nepaměti jsou přirozeným centrem jižního Valašska. Nejhodnotnější památky historického jádra města, jako je Stará radnice, dnes sídlo muzea, kostel Povýšení svatého Kříže jsou chráněny jako součást městské památkové zóny. Klobouky prosluly v minulosti jako soukenické centrum a tuto slávu si můžete připomenout na řadě tradičních akcí. Celý region je místem zajímavých památek, bohatých tradic, ale také krásné přírody, kterou můžete obdivovat z rozhledny na hoře Královec. Po všech toulkách rádi navštívíte také hrad Brumov nebo uctíte památku tragedie v Ploštině. Co také určitě nemůžete minout je nově otevřený unikátní mechanický betlém v Horní Lidči, kam již po pár měsících putují návštěvníci z celého světa.

Objednávka

Váš e-mail:
Váš telefon:
Poptávaný termín:
-
Počet osob:
Text objednávky:
Výlet do Valašských Klobouk, Horní Lidče a okolí Výlet do Valašských Klobouk, Horní Lidče a okolí
Integrovaný operační program
Realizace web studio dat