Vyhledat program

Cyrilometodějské cesty

Poutní cesty od pradávna křižují celou Evropu. Ty nejvýznamnější jsou sdruženy v evropské síti poutních stezek I Cammini d´Europa. Patří mezi ně Cyrilometodějské cesty na Moravě. Cílem jejich putování je nejvýznamnější české poutní místo, Velehrad.

Zažijte putování po poutní stezce z Olomouce do Velehradu

Celá trasa má délku 114 km a lze ji absolvovat za 5–6 dnů. Na trase je vybudováno 44 zastavení s lavičkami, poutnickými a turistickými informacemi.

První den věnujete prohlídce Olomouce – městu biskupů a arcibiskupů s množstvím církevních památek. Navštívíte unikátní Arcidiecézní muzeum, Arcibiskupsky palác i úchvatnou katedrálu svatého Václava. Fascinovat vás bude barokní Sloup Nejsvětější Trojice, památka UNESCO. V kostele sv. Mořice si vychutnáte zvuk největších varhan ve střední Evropě od vratislavského mistra Englera. Na pěší pouť se vydáte druhý den od ohromující baziliky na Svatém Kopečku u Olomouce. Tento poutní chrám z konce 17. století navštívil v roce 1995 papež Jan Pavel II. a povýšil jej na baziliku minor. Unikátem je orientace baziliky, kdy hlavni osa nesměřuje od východu k západu, ale chrám je pootočen průčelím k mateřskému klášteru Hradisko (www.svatykopecek.cz).
Za dva dny dorazíte k nejvýznamnějšímu mariánskému poutnímu místu na Moravě Svatému Hostýnu. Statisíce poutníků ročně obdivují baziliku minor Nanebevzetí Panny Marie, originální křížovou cestu dle návrhů věhlasného architekta Jurkoviče. Od Vodní kaple, kde vyvěrá pramen se zázračnou vodou, směřuje k bazilice 250 schodů. Chrám spolu s poutními domy a historickou kamennou rozhlednou stojí na vrcholu kopce ve výšce 735 m n. m. nad bývalou Jantarovou cestou vedoucí od Baltu k Jadranu (www.hostyn.cz).
Další dva až tři dny strávíte putováním ze Svatého Hostýna do Velehradu. Poznáte barokní poutní kostel Narození Panny Marie z 18. století ve Zlíně-Štípě, významné mariánské poutní místo s unikátními varhanami, projdete Zlínem spojeným s historií světově známé obuvnické firmy Baťa, můžete obdivovat Baťův kanál – důmyslnou vodní cestu na řece Moravě. Závěrečný 4 km dlouhý úsek mezi Starým Městem a Velehradem vede po poutní cestě růžence. Ta byla vybudována jako odezva na návštěvu Velehradu Janem Pavlem II. v roce 1990. Je vedena po prapůvodní stezce, která byla za totality zrušena.
V cíli putování Velehradu pocítíte vznešenou krásu baziliky minor Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Je to jedno z nejvýznamnějších poutních míst střední Evropy, také jedno ze sedmi poutních míst na světě oceněných papežem „Zlatou růží“ (Jan Pavel II.,
roku 1985). Zde byla v roce 863 zahájena misie spolupatronů Evropy sv. Cyrila a Metoděje. Na rok 2013 připadá 1150. výročí jejich příchodu. Rozsáhlý klášterní komplex byl dokončen ve 13. století. www.farnostvelehrad.cz

Kde je možno ptát se na ubytování

Pavlovice u Přerova, Centrum pro rodinu Ráj, pastorační středisko Olomoucké arcidiecéze, tel.: +420 731 604 120, e-mail: hana.skoloudova@gmail.com, www.raj-pavlovice.cz

Svatý Hostýn, Poutní domy, tel.: +420 573 381 693, e-mail: matice@hostyn.cz, www.hostyn.cz

Štípa, Klášter Kongregace sester Karmelitánek, tel.: +420 577 914 262, e-mail: karmel@volny.cz

Fryšták, Dům Ignáce Stuchlého, tel.: +420 577 911 065, 577 912 536, e-mail: dis@disfrystak.cz

Zlin, Salesiánské středisko na Jižních svazích, tel.: +420 577 019 682, e-mail: fazlin-pmpk@ado.cz

Napajedla, rekreační středisko Pahrbek, www.pahrbek.cz

Velehrad, Exerciční dům Stojanov, tel.: +420 572 571 531, e-mail: velehrad@stojanov.cz

Z Velehradu za poutí do vinařského kraje

Od srpna 2012 je v provozu nová poutní cesta, která spojuje Velehrad s 24 km vzdáleným poutním místem - Sv. Antonínkem. Kaple sv. Antonína Paduánského, Blatnice pod Svatým Antonínkem, http://antoninek.cz/ leží v krajině osázené vinohrady. Poutní cesta má dvanáct přístřešků s tabulemi.

Národní pouť na Radhošti

Na počátku července probíhá moravská pouť na bájné hoře Radhošťi, kde stojí sousoší sv. Cyrila a Metoděje a kaple jim zasvěcená. Vyjedete autobusem či lanovkou na Pustevny (1018 m n. m.), které nabízejí nádherné výhledy do krajiny a řadu památek. Podniknete nenáročnou túru (tam i zpět 8 km) po hřebeni na horu Radhošť (1129 m n. m.), zúčastníte se cyrilometodějské pouti.

Tipy

Barokní kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích, které jsou typickou valašskou obcí v Beskydech. Kostel z 18. století postavený výlučně ze dřeva. Na počátku srpna se zde koná bohatá pouť (www.velkekarlovice.cz).

Mechanický československý Betlém Horní Lideč - unikátní celoročně otevřený betlém zobrazující betlémský příběh o narození Ježíše Krista v dřevořezbách přestavujících historii a tradice moravsko-slovenského pohraničí (Trenčínského a Zlínského kraje). 200 dřevořezeb, 65 pohyblivých figur, multimediální expozice (www.betlemhornilidec.cz).

Integrovaný operační program
Realizace web studio dat