Vyhledat program

Svatojakubské cesty

První značenou Jakubskou cestou (putování do Santiaga de Compostela) na Moravě je trasa Brno – Mikulov s návazností na rakouskou Jakubskou cestu vedoucí části Weinviertel v Dolním Rakousku.

Po tomto napojení se otevřely možnosti prodloužit trasu dále směrem na Olomouc až k polským hranicím, kde je u Opavy možné spojeni s Jakubskou cestou v Polsku. Od východu na západ je navržena trasa Jakubské cesty směrem od Slovenského Šaštína, přes Velehrad do Brna.

Skupiny poutníků si mohou s dostatečným předstihem v uvedených chrámech rezervovat dobu konání vlastní bohoslužby.

www.jakubskacesta.cz

Integrovaný operační program
Realizace web studio dat